Hoe geeft u best een arbeidsongeval aan? - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Hoe geeft u best een arbeidsongeval aan?

Heeft u werknemers in dienst? Dan bent u verplicht om hen vanaf hun eerste werkdag te verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een erkende verzekeringsonderneming. Hoe geeft u een arbeidsongeval aan?  U kan hier de volledige procedure terugvinden.

Wanneer geeft u het ongeval aan?

U moet het ongeval aan uw verzekeringsonderneming aangeven binnen de 8 dagen, rekende vanaf de dag na die van het ongeval. Ook nadat die termijn verstreken is, moet u het ongeval nog altijd zo snel mogelijk aangeven. Er bestaat een verjaringstermijn van 3 jaren.

Als u het ongeval niet of te laat heeft aangegeven, kan u strafrechtelijk worden vervolgd.

Hoe geeft u het ongeval aan?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U gebruikt de onlinedienst van het Portaal van de sociale zekerheid (ASR : Over ASR Arbeidsongevallen – Sociale Zekerheid (socialsecurity.be)). Daarvoor heeft u een specifieke toegang nodig (Zich registreren om toegang te krijgen tot de beveiligde onlinediensten – Sociale Zekerheid (socialsecurity.be)). Van die elektronische aangifte krijgt u een kopie per e-mail en uw aangifte krijgt een uniek volgnummer.
  Let op!  Een vereenvoudigde aangifte is mogelijk indien de werknemer het werk terug hervat heeft na een ongeschiktheid van minder dan 4 dagen. .
 2. U vult het papieren aangifteformulier in en stuurt het naar uw verzekeringsonderneming. Onder rubrieken en codes vindt u alle informatie om het aangifteformulier correct te kunnen invullen. .
 3. U gebruikt de software van de verzekeringsonderneming, waarmee u de aangifte rechtstreeks elektronisch kunt doorsturen. Hierbij een overzicht van de tools van volgende verzekeringsondernemingen

Buiten het aangifteformulier is het ook belangrijk om het medisch attest van eerste vaststelling te bezorgen aan de verzekeringsonderneming.

Elk ernstig ongeval geeft u aan bij de arbeidsinspectie. (Arbeidsinspectie – AD Toezicht op het Welzijn op het Werk – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be). Een licht ongeval moet enkel in het register voor eerste hulp worden geregistreerd, tenzij de gezondheidstoestand van het slachtoffer nadien verslechtert als gevolg van dat ongeval.

Als uw makelaar blijven we u uiteraard altijd bijstaan en helpen u verder indien nodig.

Wat wordt er vergoed bij een arbeidsongeval?

Er zijn 2 elementen die de verzekeringsonderneming ten laste neemt.

 1. De lichamelijke letsels:
  1. Overlijden (begrafeniskosten, vervoer stoffelijk overschot en uitkering van een rente aan de nabestaanden)
  1. Werkonbekwaamheid:
   1. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (geheel of gedeeltelijk)
   1. Blijvende arbeidsongeschiktheid (geheel of gedeeltelijk)
  1. Prothese – en orthopediekosten
 2. Geneeskundige kosten
  1. Verplaatsingskosten

Opgelet! Er wordt geen vergoeding voorzien voor morele en materiële schade. Indien er een aansprakelijke derde betrokken is bij het ongeval, kan het slachtoffer via zijn/haar rechtsbijstandsverzekering de tegenpartij in gebreke stellen voor zijn/haar morele en materiële schade.

Bijvoorbeeld:

Uw werknemer heeft een ongeval met zijn fiets op weg naar het werk. De tegenpartij is in fout. Dan zal de arbeidsongevallenverzekering uw werknemer vergoeden voor zijn lichamelijke letsels en de privé rechtsbijstandsverzekering van uw werknemer kan bv. de kosten aan zijn fiets en kledij verhalen op de tegenpartij.

2. Gewaarborgd loon.

Als werkgever dient u uw personeel hun gewaarborgd maandloon te betalen. Indien het om een gedekt schadegeval gaat, zal de verzekeringsonderneming dat gewaarborgd loon terugbetalen.

Daarna ontvangt het slachtoffer een vervangingsinkomen dat 90% bedraagt van het loon met een maximum van  45 711.80€ (maximum loonplafond voor 2021).

Indien een werknemer meer verdient kan het stuk boven het wettelijk loonplafond ook worden verzekerd. Neem daarvoor met ons contact op.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen, wat zeker ook geldt voor arbeidsongevallen.

Daarom bent u als werkgever verplicht om specifieke veiligheidsmaatregelen op te nemen in een preventiebeleid voor uw onderneming.

Graag verwijzen we hiervoor naar volgende website van de overheid: Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Op 10 minuten tijd kan u via de AXA Accident@Work Prevention Check bekijken of u reeds voldoende maatregelen neemt voor een arbeidsongeval te vermijden.

Moesten er toch nog zaken onduidelijk zijn aangaande de topic “aangeven arbeidsongeval”, geef ons gerust een seintje. Wij staan u graag te woord voor bijkomende informatie.

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners