Arbeidsongeschikt als zelfstandige. Wat nu? - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Arbeidsongeschikt als zelfstandige. Wat nu?

Uw professioneel succes hebt u grotendeels zelf in de hand. Maar een ernstig ongeval of zware ziekte kan u zomaar overvallen en uw inkomsten bedreigen. Hoe redt u het dan financieel?

Als zelfstandige of als meewerkende echtgenoot heeft u recht op een uitkering van uw ziekenfonds wanneer u arbeidsongeschikt bent. U moet daarvoor aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds en een erkend ziekenfonds.

Op hoeveel uitkering heeft u recht?

Om een uitkering te ontvangen dient u eerst een aangifte in bij uw ziekenfonds. Daarna moet de adviserende arts uw arbeidsgeschiktheid erkennen. U moet ook in orde zijn met uw sociale bijdragen.

Sinds 1 juli 2019 krijgt u als zelfstandige vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering, als u langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt bent.

Hoeveel uw arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt, hangt af van uw gezinssituatie:

 • met gezinslast: 60,86 euro per dag
 • alleenstaande: 48,71 euro per dag
 • samenwonende: 37,35 euro per dag

Per week krijgt u voor 6 dagen een uitkering.

Dat is hoogstens om en bij de 1500 euro per maand. Niet erg royaal dus. Als u voor een langere periode ‘out’ bent, hebt u waarschijnlijk meer nodig om rond te komen.

Wilt u meer dan het sociale vangnet?

U kunt natuurlijk uw eigen spaarcenten aanspreken, maar hoelang komt u daarmee toe? Enkele maanden, 1 jaar, 5 jaar?

Om uw levensstandaard te behouden na ziekte of ongeval zijn er efficiëntere oplossingen: een verzekering gewaarborgd inkomen of een aanvullende verzekering tegen het risico van invaliditeit (AVRI) bij een pensioenverzekering (VAPZ, POZ, IPT of contract RIZIV).

Met een verzekering gewaarborgd inkomen valt u terug op een maandelijkse rente bij arbeidsongeschiktheid. U kiest zelf de kenmerken van de maandelijkse rente, hoeveel ze bedraagt en vanaf wanneer u ze krijgt. De rente mag maximaal 80 % bedragen van uw belastbaar beroepsinkomen, verminderd met alle bestaande rentes die voor u verzekerd zijn.

Met een AVRI kiest u of u bij arbeidsongeschiktheid alleen een rente wilt, alleen een premieterugbetaling of een combinatie van beide. Hoeveel rente u maximaal kunt verzekeren, hangt af van uw beroepsinkomen en de rentes die eventueel al verzekerd zijn. De premie van uw dekking arbeidsongeschiktheid mag niet groter zijn dan 50 % van de totale premie van uw VAPZ-, RIZIV-, POZ- of IPT-contract.

De premies die u betaalt voor zulke verzekeringen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als beroepskosten en leveren u zo ook een fiscaal voordeel op.

Bescherm ook uw vennootschap

Bent u zelfstandige met een vennootschap en zorgt u voor het grootste deel van de omzet? Als u plots wegvalt door ziekte of een ongeval, kan dat tot grote financiële problemen leiden. Of erger, tot een faillissement.

Daarom is een omzetverzekering, naast een verzekering gewaarborgd inkomen, ook meer dan het overwegen waard. U kunt hiermee tot 60 % van de omzet verzekeren.

Als sleutelpersoon binnen uw vennootschap is het ook mogelijk de vaste kosten van uw onderneming te verzekeren.

Meer weten?

Elke zelfstandige is uniek, er bestaan dan ook verschillende formules om inkomensverlies door ziekte of ongeval op te vangen. Maak een afspraak en dan bekijken we samen welke verzekering het beste bij uw gezins- en financiële situatie past.

[1] Bron: RIZIV

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners