Bedrijfsschadeverzekering, garantie voor het voortbestaan van uw bedrijf? - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Bedrijfsschadeverzekering, garantie voor het voortbestaan van uw bedrijf?

Kosten kunnen verder lopen na een schadegeval

Bij een grote brand of waterschade kan de gevolgschade aanzienlijk zijn. Niet alleen de brand- of rookschade maar ook blusschade en waterschade kunnen erg oplopen. De brandverzekering vergoedt de schade aan gebouwen, goederen en inrichting en dergelijke maar wat als uw bedrijf maanden stil ligt tijdens de herstellingswerken?

Bij een gedekt schadegeval in de brandpolis, zal de verzekeraar de materiële gevolgen vergoeden. Maar buiten de materiële schade, kunnen er tal van indirecte verliezen zich opstapelen. Met een bedrijfsschadeverzekering kan je een faillissement voorkomen na een ernstige bedrijfsschade.

Door het stilvallen van uw activiteiten kan de omzet dalen en lopen er mogelijk nog vaste kosten verder. Dit kan een financiële kater of zelfs het einde van de onderneming of faillissement betekenen. Deze verliezen kunnen opgevangen worden door een Bedrijfsschade dekking. Deze bedrijfsschadeverzekering kan de garantie zijn voor de continuïteit van je onderneming.

“Deze bedrijfsschadeverzekering kan de garantie zijn voor de continuïteit van je onderneming.”

Er wordt na een schadegeval een vergoeding voorzien voor volgende zaken:

 • Vaste kosten
 • Kosten die gemaakt zijn om de bedrijfsschade te beperken (onder deze kosten vallen bv. het huren van een tijdelijke bedrijfsruimte)

Optionele waarborgen:

 • storm en hagel
 • arbeidsconflicten
 • waterschade en overstromingen
 • uitwerking van elektriciteit

Er zijn doorgaans 2 formules:

 1. Op basis van omzet. Hierbij gaat men boekhoudkundig de geleden indirecte verliezen bepalen.
 2. Op basis van een forfaitaire  vergoeding. U bepaalt een vast bedrag dat wordt uitgekeerd bij het stilliggen van de activiteiten.

Uitkeringstermijn van de vergoeding

De standaard uitkeringstermijn bedraagt 12 maanden, maar hier kan van afgeweken worden. Om een uitkering te ontvangen, moet het om een gedekt schadegeval gaan. Ook wanneer het gebouw niet langer toegankelijk is door een gedekt schadegeval in de omgeving.

De kostprijs van deze polis is afhankelijk van allerlei factoren zoals de activiteit, de gewenste verzekerde bedragen, de uitkeringstermijn van de vergoedingen.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

 • U kiest ervoor om na een schadegeval uw activiteit niet te hervatten. De waarborg is wel gedekt als deze beslissing onvrijwillig is als gevolg van het schadegeval.
 • Inkomensverlies na een diefstal, poging tot diefstal, door vandalisme of kwaad opzet

Een voorbeeld uit de praktijk

Door een kortsluitingen de droogkast, na de sluiting van een restaurant, brandde de volledige bovenverdieping uit met enorme gebouwschade en waterschade aan meubilair en inrichting als gevolg.
De herstellingswerken aan het gebouw en het interieur duurde meer dan 10 maanden.
Heel deze periode was het restaurant uiteraard gesloten.
Dankzij de bedrijfsschade verzekering met een maandvergoeding van €5.000 konden de doorlopende vaste kosten worden betaald.
De uitbaters huurden een ander pand op een nieuwe locatie tijdens de herstellingen en konden na 10 maanden opnieuw de deuren openen op hun oorspronkelijke locatie. Ze besloten de nieuwe locatie ook open te houden en werkten vanaf dan met twee locaties
.

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners