Belastingaangifte: wat is nieuw? - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Belastingaangifte: wat is nieuw?

Aangiftetermijn

Voor een aangifte op papier heb je tijd tot 30 juni 2021, via Taks-on-web tot 15 juli 2021 en via Taks-on-web met mandataris (bv boekhouder) tot 28 oktober 2021.

Hoogste belastingschijf

De hoogste belastingschijf bedraagt 50% (zonder gemeentebelastingen) en bereik je al vanaf een inkomen van 40 480€.

Bevriezen van fiscale  aftrekken

Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 bevriest men een aantal fiscale uitgaven. Concreet betekent dit dat de maximumbedragen voor een aantal belastingverminderingen tijdens deze vier jaren niet zullen worden geïndexeerd en gelijk blijven aan het niveau van 2019. 

Eén uitzondering: pensioensparen. Daar mag je voor maximum 990€ aan pensioensparen doen aan 30% belastingvermindering en voor maximaal 1 270€ aan 25% belastingvermindering.

Een persoon is ten laste wanneer de netto bestaansmiddelen een bepaalde grens niet overschrijden. Dit is o.a. belangrijk voor jobstudenten. Voor het aanslagjaar 2021 bedragen die 3 380€ (bruto= 4 225€), 4 880€ (bruto = 6 100€) voor een kind van een alleenstaande en 6 200€ (bruto = 7 750€) voor een gehandicapt kind van een alleenstaande.

De kosten voor woon-werkverkeer zijn voor het openbaar vervoer volledig vrijgesteld. Voor een ander vervoermiddel (bv auto) bedraagt de vrijstelling 410€. De vrijgestelde fietsvergoeding bedraagt 0.24€ per km.

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ten gevolge van Corona. Het tarief van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen tijdelijk werkloosheid werd verlaagd van 26.75% naar 15%.

Dividenden kunnen tot 800€ aangegeven worden en genieten een recuperatie van roerende voorheffing van maximaal 240€ per belastingplichtige. Bij gereglementeerde spaardeposito’s is de eerste schijf van 980€ intresten vrijgesteld van roerende voorheffing.

De belastingvermindering voor de dienstenchecques bedraagt 20% (i.p.v. 30%) met een maximum van 1 520€ per belastingplichtige.

Voor giften geldt nog altijd een minimumbedrag van 40€ per instelling. De belastingvermindering hierop stijgt van 45% naar 60%.

De uitgaven voor kinderoppas voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn beperkt tot een maximumbedrag van 13€ per dag. Belastingvermindering 45%. Er moet wel vanaf 1/1/2021 een verplicht modelattest worden gebruikt.

Lange termijnsparen kan tot een maximum bedrag van 2 350€ (wordt bereikt bij een netto belastbaar  inkomen van 36 227€.

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
  • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

  • Polissen ondertekenen via smartphone

  • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

  • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Stap 1: Activeer uw account

  • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

  • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

  • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners