Boetes - voor snelheidsovertredingen en rijden onder invloed - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Boetes – voor snelheidsovertredingen en rijden onder invloed

Overdreven snelheid en rijden onder invloed zijn de belangrijkste oorzaken bij verkeersongevallen. Overtredingen worden dan ook zwaar gesanctioneerd. Hierbij een overzicht van de boetes.

 1. Snelheidsovertredingen in bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, en woonerf
Snelheidsoverschrijding0 tot 10 km/u>10 tot 20 km/u>20 tot 30 km/u>30 km/u
Onmiddellijke inning€ 53€ 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u€ 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u
Geldboete 2€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000
Verval van het recht tot sturen8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 38 dagen tot 5 jaar (verplicht)
Intrekking rijbewijsMogelijk 4Mogelijk 4

2) Snelheidsovertredingen andere wegen

Snelheidsoverschrijding0 tot 10 km/u>10 tot 30 km/u>30 tot 40 km/u>40 km/u
Onmiddellijke inning€ 53€ 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u€ 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u
Geldboete 2€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000
Verval van het recht tot sturen8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 38 dagen tot 5 jaar (verplicht)
Intrekking rijbewijsMogelijk 4Mogelijk 4

1 Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen.
2 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.
3 Verplicht indien de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. Zie wet van 16 maart 1968, art. 38, § 5.
4 Op vraag van het parket.

3) Rijden onder invloed

Mg/l UAL0,09 – 0,22 10,22 – 0,350,35 – 0,440,44 – 0,500,50 – 0,650,65 +
g/l BAC (promille)0,2 – 0,5 10,5 – 0,80,8 – 1,01,0 – 1,21,2 – 1,51,5 +
Tijdelijk rijverbod2 uur3 uur6 uur6 uur6 uurOnmiddellijke intrekking
van het rijbewijs
Onmiddellijke inning€ 105€ 179€ 420 2€ 578 2€1260 2€ 1260 2
Minnelijke schikking€ 140 of 150 (?)€ 240€ 600 2€ 800 2
Geldboete 3€ 200 tot € 4000€ 200 tot € 4000€ 1600 tot € 16000€ 1600 tot € 16000€ 1600 tot € 16000€ 1600 tot € 16000

1 Enkel voor professionele bestuurders. Zie wet van 16 maart 1968, art. 34, § 3.
2 Niet mogelijk voor personen met woon- of vaste verblijfplaats in België. In principe wordt altijd gedagvaard.
3 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.

Bronnen:

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
 • K.B. van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.
 • K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
 • COL 10/2006. Betreft: Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen – Wegverkeer – uniforme tarifering minnelijke schikkingen.

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners