Het recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Het recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten

Het recht om vergeten te worden ook voor gewaarborgd inkomen

In februari 2020 werd het recht om vergeten te worden ingevoerd. Dit wil zeggen dat een verzekeraar, tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling, geen rekening meer mag houden met deze ziekte bij een verzekeringsaanvraag.
Het meest gekende voorbeeld, is de medische vragenlijst die ingevuld wordt bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering naar aanleiding van de aankoop van een woning.

Het is op dat moment uiterst belangrijk om alle vragen correct te beantwoorden, aangezien het opzettelijk verzwijgen of verkeerde antwoorden geven, de nietigheid van de polis tot gevolg kan hebben. Als er geen medische vragen bij de aansluiting worden gevraagd, moet je als verzekerde geen medische informatie meedelen.

Als er opzettelijk foutieve verklaringen worden ingediend, kunnen alle premies verloren zijn en zal er mogelijk geen vergoeding worden uitbetaald. Een verzekeraar op die manier misleiden, kan dus wel erg zware gevolgen hebben.

Sedert 1 februari 2022 werd dit recht om vergeten te worden uitgebreid naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dit zowel voor beroepsactiviteiten als niet-beroepsactiviteiten. Tot dan werd meestal de waarborg geweigerd, ofwel moest men enorme hoge extra premies betalen.

Dit recht kan toegepast worden op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zowel zelfstandige (bijvoorbeeld gewaarborgd inkomen) als binnen de collectieve waarborgen arbeidsongeschiktheid van de groepsverzekeringen voor loontrekkenden.

Dit recht om vergeten te worden betekent dat een verzekeraar:

 • geen verzekeringsaanvraag voor arbeidsongeschiktheid kan weigeren;
 • geen extra premie mag aanrekenen voor deze ziekte;
 • de wachttijd voor ex-kankerpatiënten niet mag verlengen;
 • de kankeraandoening niet kan uitsluiten in de dekking van het gewaarborgd inkomen.

Er moet wel een termijn van 10 jaar verstreken zijn na het succesvol beëindigen van de behandeling. Dit is de datum van beëindiging van de actieve behandeling van de aandoening met chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie zonder dat er een bijkomende behandeling nodig is.
Daarnaast mag er in de periode van tien jaar geen herval geweest zijn of een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van die kankeraandoening.

België is het eerste land dat dit ‘recht op vergeten’ invoert voor een verzekering gewaarborgd inkomen als gevolg van een nieuwe gedragscode voor de verzekeringssector.
Deze aanpassing aan de wet betekent een stap vooruit in de verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten en een bijkomende bescherming.

Heeft u vragen over verzekeringen arbeidsongeschiktheid? Plan dan hier een kort intro gesprek met één van onze specialisten of neem contact met ons op.

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners