Wijziging berekening 80% regel heeft mogelijk invloed op uw pensioenkapitaal - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Wijziging berekening 80% regel heeft mogelijk invloed op uw pensioenkapitaal

Bij het opbouwen van een pensioenkapitaal via uw vennootschap moet er rekening gehouden worden met de 80% regel. De overheid heeft dit jaar de berekening van deze 80% regel aangepast.

Wat is nu juist die 80% regel en wat is er veranderd?

De 80% regel bepaalt dat de som van uw wettelijk en aanvullend pensioen, niet hoger mag zijn  dan uw laatste ‘normale’ inkomen. M.a.w. deze 80% regel bepaalt hoeveel u maximaal een fiscaal aantrekkelijk aanvullend pensioen kan opbouwen. Voor de vennootschap is de premie van het aanvullend pensioen immers een kost en voor de ontvanger een fiscaal aantrekkelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Als echter deze grens wordt overschreden, dan zijn de premies voor uw IPT niet meer fiscaal aftrekbaar!

Wijziging berekening 80% regel

In 2021 werd het wettelijk pensioen van zelfstandigen verhoogd. Hierdoor is er dus minder ruimte om een aanvullend pensioen op te bouwen. De overheid heeft in een circulaire van 31 maart 2022  – beslist om de maximumpremies (de zgn. 80%-regel) aan te passen.

Concreet komt het er op neer dat uw maximale premie wordt verlaagd. Deze wijziging gaat retroactief in vanaf 1 januari 2021. Het is dus van belang dat de 80% regel opnieuw wordt berekend om te kijken of u niet teveel aanvullend pensioenkapitaal opbouwt.

De FOD Financiën aanvaardt wel dat voor de premies gestort in 2021 en 2022, het eventuele gedeelte van de premie dat de 80%-grens overschrijdt, niet in verworpen uitgaven dient te worden geboekt. Dat kan wel enkel onder de volgende twee voorwaarden:

 • Het 80%-overschrijdende gedeelte van de premies dient boekhoudkundig te worden geboekt op een rekening ’49 Over te dragen kosten’ in de loop van het belastbaar tijdperk (boekjaar) dat verbonden is met aanslagjaar 2023;
 • Het 80%-overschrijdend gedeelte van de premies geldt als voorschot op de te betalen premies in 2023 (en eventueel 2024) en dient dus verrekend te worden met de premie die dan normaal zou worden betaald. 

Bovenstaande is niet van toepassing voor:

 • contracten die op einddatum komen (of reeds zijn gekomen) in 2021, 2022 of 2023;
 • het overschrijdend gedeelte dat betrekking heeft op backservice-koopsommen gestort in de laatste 5 jaren voor de einddatum. 

Voor deze contracten moet het overschrijdend gedeelte van de premies in elk geval in verworpen uitgaven worden geboekt

Wat hebben wij nodig voor de berekening?

Het is dus echt wel nodig dat we een nieuwe berekening maken van uw 80% regel op basis van de huidige situatie. Geef ons zo vlug mogelijk volgende gegevens door:

 • Uw burgerlijke staat.
 • Het overzicht dat u terug kan vinden op MyPension.be van de lopende contracten 2de pijler (ga naar “aanvullend pensioen” – volledig dossier – 2022 (volledig opslaan).
 • Het overzicht van uw carrière:
  • In de vennootschap sinds (datum)
  • Buiten de vennootschap te bekomen via: MyPension.be (wettelijk pensioen) of via Mycareer.be

Opgelet! We hebben telkens de tijdsbalk en de volledige opsomming van de carrière nodig.

 • Het bruto-belastbaar loon 2022 en het bruto belastbaar loon 2020!

bruto belastbaar loon is inclusief Voordelen Alle Aard (VAA) en sociale bijdragen (indien betaald door de vennootschap).

Contacteer ons dan ook zo vlug mogelijk voor een herberekening van uw maximale premie voor 2021. Het eventueel te veel betaalde bedrag kunnen we dan in mindering te brengen van uw premie voor 2022 (al dan niet door een terugstorting). Dit is van belang om de aftrekbaarheid van uw in 2021 betaalde IPT premies te garanderen.

Mail naar info@ics-verzekeringen.be

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners