Particulieren-Uw Voertuigen - ICS-VERZEKERINGEN
03/658.63.63 09u00 - 12u00, 13u00 - 17u00
info@ics-verzekeringen.be Laat ons een e-mail achter!
Turnhoutsebaan 176 2970 Schilde
MyBroker
toggle menu

Kies Uw Verzekering:

BA Motorrijtuigen


Verplichte verzekering voor auto, motor- en bromfietsen


Van zodra u zich in het verkeer begeeft met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, moto, brom- of snorfiets, vrachtwagen, … dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

De dekkingen en wettelijke contractuele bepalingen zijn bij wet vastgesteld en dus overal dezelfde. Dit wil niet zeggen dat de service en bijkomende voordelen overal dezelfde zijn. Verzekeraars spelen hierop in en geven voordelen als levenslang behoud bonus malus graad, gratis bijstand na ongeval, derde betaler systeem na ongeval,…

Een goedkope premie is dus zeker niet altijd een betere koop. Leg zeker de voorwaarden naast elkaar en niet enkel de premie! Als bewijs van dekking dient u steeds het geldig groen verzekeringsbewijs bij te hebben in het voertuig. Wie potje breekt… in principe is het de verzekeraar van de in fout zijnde partij die de schade betaalt aan de andere partij. Omdat dit in praktijk redelijk lang kon duren alvorens tot schadevergoeding kon worden overgegaan, hebben de verzekeringsmaatschappijen onderling overeenkomsten afgesloten.

Veelgestelde vragen:

Welke factoren bepalen mijn verzekeringpremie BA auto?

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op uw verzekeringspremie:
 • De leeftijd van de bestuurder en rijervaring
 • Het schadeverleden van de gebruikelijke bestuurder
 • Type en vermogen van het voertuig
 • Het gebruik van het voertuig: privé of beroepsgebruik
 • De woonplaats van de gebruikelijke bestuurder

Wat dekt deze verzekering wel en niet?

De verzekering BA is de minimale verzekering die je nodig hebt voor je motorrijtuig.

Deze waarborg dekt de schade aan derden. Onder derden wordt verstaan de andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Uw passagiers worden dus ook verzekerd voor hun lichamelijke en stoffelijke schade wanneer u een ongeval veroorzaakt.

Zijn niet verzekerd in deze waarborg:
 • De stoffelijke schade aan uw voertuig wanneer u in fout bent: dit kan verzekerd worden met een omniumverzekering
 • De medische kosten en lichamelijke letsels van de bestuurder wanneer deze in fout is: dit kan verzekerd worden met een bestuurdersverzekering
 • Diefstal, glasbraak, vandalisme aan uw voertuig: dit kan verzekerd worden met een omniumverzekering
 • Schade aan uw voertuig wanneer u slachtoffer bent van een ongeval met vluchtmisdrijf: dit kan verzekerd worden met een omniumverzekering
 • Verdedigingskosten wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen: dit kan verzekerd worden met een verzekering rechtsbijstand
 • Pechverhelping aan uw voertuig: dit kan verzekerd worden met een verzekering pechverhelping

Wat moet ik aan mijn verzekeraar melden?

Het is belangrijk dat u bij het onderschrijven van een autoverzekering een correct en juist antwoord geeft op de gestelde vragen. Zo worden vragen gesteld of u in het verleden reeds ongevallen heeft gehad, wie de gebruikelijke bestuurders zijn, of er nog bijkomende bestuurders zijn, of een verzekering reeds werd opgezegd door de verzekeraar… Het opzettelijk verzwijgen van informatie om bvb een goedkopere premie te bekomen, als verzekeringsfraude aanzien, en de gevolgen zijn niet min. De verzekeraar kan na een ongeval waarbij bewezen wordt dat er opzettelijke feiten werden verzwegen bij het onderschrijven van de verzekering, de totaal uitbetaalde schadevergoeding van de verzekeringsnemer terugeisen. Ook in de loop van uw verzekeringscontract doet u er best aan om aanpassingen door te geven aan uw verzekeraar. Wanneer u reeds een verzekering heeft lopen via ons kantoor, kunnen we zeer aantrekkelijke premies geven voor jonge bestuurders. Zeker wanneer u reeds een aantal verzekeringen bij ons heeft lopen.

Hoe kan ik een nummerplaat aanvragen?

Elke wagen, motorfiets, (lichte)vrachtwagen, aanhangwagens >750 MTM … dient een nummerplaat of kenteken te hebben alvorens zich in het verkeer te kunnen begeven. De dienst DIV is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van voertuigen in België. Het is echter uw verzekeraar die de nummerplaat dient aan te vragen aan de hand van het roze formulier “aanvraag tot inschrijving”. Wij doen dit voor u via de webapplicatie WEBDIV waarvoor we volmacht hebben. U ontvangt uw nummerplaat onder rembours via de post binnen de 24 uur, dit op het adres van uw keuze. Schrappingen van officiële nummerplaten geldt een nieuwe regeling sinds s november 2013. Voortaan is het niet meer mogelijk om nummerplaten gratis te laten schrappen aan de loketten van de DIV.

Omniumverzekering


Zoals u reeds kon lezen dekt de verplichte dekking BA Motorrijtuigen enkel de schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent (ook de lichamelijke en stoffelijke schade aan uw mede-passagiers).

Zo dekt de extra waarborg omniumverzekering de schade aan uw voertuig. U kan rekenen op een vergoeding van uw omniumverzekeraar wanneer u bvb zelf in fout bent, of bij ongevallen waarbij tegenpartij vluchtmisdrijf gepleegd heeft, schade door glasbraak, diefstal of poging tot diefstal, schade door natuurevenementen, noem maar op… Uw omniumverzekering betaalt dit allemaal behalve de eventuele voorziene vrijstelling in uw contract.

Wenst u iets minder te betalen, maar toch gedekt te blijven bij oa. glasbraak, diefstal of bij hagelschade? Dan kan u opteren voor de waarborg kleine of gedeeltelijke omnium. Of na verloop van tijd kan u steeds overschakelen van grote omnium naar een formule kleine omnium.

Welk zijn de verschillen tussen een grote omnium of de goedkopere kleine omnium?


 • Eigen schade
 • Aanrijdingen met vluchtmisdrijf
 • Ongevallen met betwisting
 • Vandalisme
 • Brand
 • Diefstal / Poging tot
 • Glasbreuk
 • Natuurkrachten
 • Aanrijding met dieren

GROTE OMNIUM

KLEINE OMNIUM

Raadpleeg steeds uw bijzondere voorwaarden en algemene voorwaarden of contacteer ons bij enige twijfel.

Verkeerspolis


Als bestuurder van een motorvoertuig wordt u dankzij deze polis vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt.

Deze verzekering kan met of zonder verplichte verzekering BA Motorvoertuigen onderschreven worden.

Let op: wanneer u het voertuig bestuurt als werknemer en tijdens uw professionele verplaatsingen, wordt u vergoed in kader van de arbeidsongevallenverzekering.

Volgende waarborgen kunt u onderschrijven:


 • Waarborg overlijden

 • Waarborg blijvende invaliditeit

 • Waarborg dagvergoeding (TAO)

 • Waarborg medische kosten

Een formule op uw maat:


 • Uzelf als bestuurder van het omschreven voertuig

 • Uzelf als bestuurder van om het even welk wagen

 • Uzelf en uw gezin als bestuurder in alle wagens

 • Uzelf en uw gezinsleden in het verkeer: bestuurder of inzittende van om het even welk rijtuig

Wij beantwoorden graag uw vragen indien u meer wenst te weten over deze verzekering. Voor meer info: bel ons op 03/658.63.63 of contacteer ons via ons contactformulier.

Bijstand voortuigen binnen- en buitenland


U reist vaak met de wagen in het buitenland? U wenst pechverhelping in België voor uw wagen of motorfiets? Met een bijstands- of pechverzekering wordt u 7 op 7, 24 op 24 geholpen in zowel binnen- als buitenland.

Ook alle praktische problemen die kunnen voortvloeien uit ziekte of ongeval worden u uit handen genomen: repatriëring, heen – en terugreis van een familielid, begeleide terugkeer van de kinderen, eventuele extra hotelkosten, verlenen van rechtskundige of technische bijstand na een ongeval en ga zo maar door.

Let wel: de maximale tussenkomsten verschillen sterk van verzekeraar tot verzekeraar. Voor u vertrekt kunt u beter eerst met ons contact opnemen teneinde u de beste dekking te kunnen geven.

Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij u verschillende formules en dekkingen aanbieden:


 • Tijdelijk bijstandsverzekering voertuig in het buitenland

 • Tijdelijk bijstandsverzekering enkel personen in het buitenland

 • Jaarcontract voertuig binnen- en buitenland

 • Jaarcontract voertuig en personen

 • ...

Wij beantwoorden graag uw vragen indien u meer wenst te weten over deze verzekering. Voor meer info: bel ons op 03/658.63.63 of contacteer ons via ons contactformulier.

Offerte autoverzekering aanvragen

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners