Professionelen - Ongevallen - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Kies Uw Verzekering:

Patroonsverzekering of 24/24 Ongevallenverzekering

Wil u als zelfstandige evengoed verzekerd zijn als een werknemer?

In een patroonsverzekering of 24/24 ongevallenverzekering kan men op basis van het inkomen een gelijkaardige dekking afsluiten als de arbeidsongevallenverzekering voor werknemers. Hierbij gaat men bij een ongeval niet alleen de medische kosten vergoeden maar voorziet men ook een kapitaal dat wordt uitgekeerd bij overlijden of bij een blijvende invaliditeit. Ook zal men een vervangingsinkomen voorzien gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid (90% van het normale inkomen).

Gewaarborgd inkomen

Kan u de financiële gevolgen van uw ziekte aan?

Om het inkomstenverlies bij ziekte te compenseren kan men een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten waarbij men een extra bedrag uitgekeerd krijgt gedurende de periode van werkonbekwaamheid. Dit vervangingsinkomen zal elke maand worden uitgekeerd en kan doorlopen tot bij pensionering.

Hospitalisatieverzekering

Kiest u voor de beste omstandigheden bij de opname in een hospitaal?

Hierbij vergoedt de verzekeraar het verschil tussen hetgeen het ziekenfonds betaalt en de totale rekening. Vooral wanneer men kiest voor een éénpersoonskamer is een hospitalisatieverzekering onmisbaar!

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
  • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

  • Polissen ondertekenen via smartphone

  • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

  • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Stap 1: Activeer uw account

  • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

  • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

  • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners