Wat is een verzekering objectieve BA brand of ontploffing? - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Wat is een verzekering objectieve BA brand of ontploffing?

De objectieve BA verzekering is een verplichte verzekering voor inrichtingen die publiek toegankelijk zijn. Een slachtoffer van een brand of ontploffing in een dergelijke inrichting, kan de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk stellen. Hij of zij kan schadevergoeding vragen voor de geleden lichamelijke en materiële schade en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout begaan heeft.

Wie moet een verzekering objectieve BA sluiten?

Het gaat om een hele reeks activiteiten: restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen,  kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben, sportzalen, handelsgalerijen, pretparken, rusthuizen, schoolinstellingen, stations,.. Het KB van 28 februari 1991 somt de instellingen op waarvoor de uitbaters objectief aansprakelijk zijn en die een verzekering moeten sluiten.

Welke waarborgen?

Deze objectieve BA is beperkt tot 15 miljoen euro voor de lichamelijke schade en tot 750.000 euro voor de materiële schade en dit per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.

Geen enkel van de bedoelde instellingen mag dus voor het publiek toegankelijk zijn als de objectieve BA waartoe ze aanleiding kan geven niet door een verzekering gedekt is. Of die verplichting nageleefd is, moet gecontroleerd worden door de burgemeester van de gemeente waar de instelling gelegen is. Het niet naleven van die verplichting leidt tot strafrechtelijke sancties en de sluiting van de instelling.

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
  • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

  • Polissen ondertekenen via smartphone

  • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

  • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Stap 1: Activeer uw account

  • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

  • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

  • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners